Agócs Gergely PhD.
Szakmai önéletrajz


Születési adatok: 1969. október 27.

Érsekújvár, Szlovákia

Állampolgárság: szlovák

Nemzetiség: magyar

Családi állapot: nős, 4 gyermek: Márton (1995), Julianna

(1997), István (2000), Mária Borbála (2005)
Dr. Agócs Gergely néprajzkutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Ifjúkorát a felvidéki Fülek városában töltötte, 1992 óta él Magyarországon. 1985 óta foglalkozik népzenei terepkutatással, illetve a népzene aktív művelésével. Gyűjteménye mára összesen több mint 800 órányi felvételt tartalmaz. Barátaival 1997-ben alapította meg a Fonó Zenekart. Agócs Gergely gyűjtőtevékenysége elsősorban a felvidéki magyarság tájegységeire irányul, de gyűjteményében más magyarlakta területeken, illetve a szomszédnépek régióiban rögzített népzenei felvételek is szerepelnek. A gyűjtést különféle keleti rokonnépek településterületeire is kiterjesztette. Ez irányú vizsgálatai közül a legjelentősebb az észak- kaukázusi türk népek körében dokumentált, mintegy 2000 dallamot számláló népzenei gyűjteménye. 1997 és 2000 között az MTA Zenetudományi Intézetének ösztöndíjasa, tudományos segédmunkatársa. Az ezredforduló éveiben a Fonó Budai Zeneház „Utolsó Óra” népzenegyűjtési programja felvidéki részének szakmai vezetője, majd a projekt eredményeként 2011-ben megjelent Új Pátria lemezsorozat egyik szerkesztője. Társadalmi szerepvállalása a Debreceni Egyetemen pedagógiai munkára, illetve tudományszervezési tevékenyégre is kiterjed, 2012 óta a Magyar Néprajzi Társaság Néptánc-Népzene Szakosztályának elnöke.Nyelvtudás

magyar (anyanyelv)

szlovák (felsőfok, tolmácsszint)

cseh (felsőfok)

orosz (középfok)

angol (alapfok)

lovári cigány (alapfok)


Tanulmányok

1975-1983: Általános iskola (Fülek, majd Pozsony)

1983-1987: Építészeti Középiskola Losonc, geodézia szak

1987-1988: Kassai Műszaki Főiskola Építészeti Kar, építőmérnöki szak

1992-1997: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, néprajz szak. Szakdolgozat: „Egy szürke, meg egy hamuszín galamb” - A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében

1997-2000: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, „Fiatal Kutató” ösztöndíj

2000-2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Iskola. Disszertáció: A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája


Munkahelyek

1988: Geodézia Állami Vállalat, Pozsony - geodéta

(1988-1990: kötelező katonai szolgálat)

1990: Független Magyar Kezdeményezés, Pozsony – szervező titkár

1990-1992: NAP Független Magyar Hetilap, Pozsony – szerkesztő

(1992-1997: egyetemi hallgató)

1997-2000: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest – tudományos segédmunkatárs

1997-2001: Honvéd Együttes, Budapest – zenész

2001-2005: Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely (Közművelődési Tár), Budapest – tárvezető

2005-: Hagyományok Háza, Főigazgatóság, Budapest – tudományos munkatárs (néprajzkutató)


Tudomány


1986- Népzenei terepkutatás, elsősorban a szlovákiai magyarság tájegységein, valamint Erdély, Moldva és Magyarország magyarlakta régióiban, de gyűjteményemben szlovák, ruszin, cigány, horvát, német, román, és gorál-lengyel népzenei felvételek is szerepelnek. A gyűjtemény mára kb. 750 órányi felvételt tartalmaz.

1999-2000: a Fonó Budai Zeneházban végzett (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint az MTA Zenetudományi Intézete támogatását élvező) "Utolsó Óra" elnevezésű népzenegyűjtési program szlovákiai részének szakmai vezetője.

2000, 2007, 2014, 2016: Népzenei gyűjtőutak az Orosz Föderáció Baskortosztán, Csuvasföld, Udmurtföld, Hanti-Manysi Terület, Dagesztán, Kabard-Balkár illetve Karacsáj-Cserkesz Köztársaság területén.

2003- Hagyomány és Természet konferenciasorozat szervezője (2003, 2007, 2009: Budapest, Hagyományok Háza, 2004: Szentendre, Skanzen, 2005: Kecskemét, Természet Háza, 2009: Hortobágy)

2006: Hagyomány és Művészet konferencia szervezője, Budapest, Hagyományok Háza

2008: Hagyomány és Média konferencia szervezője, Budapest, Hagyományok Háza


Publikációk


1994:

Bevezetés. in: Varsányi Ildikó: Gömöri népzene. Népzenei füzetek, Hangszeres népzenei példatár 3-7. Budapest Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. in: Börzsönyvidék 2. 1-8. Szob

1996:

Utolsó Éden CD-antológia, szerkesztő (Etnofon, Budapest)

1998:

Hagyományos hangszeres zenepedagógia. in: Hon-és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. (szerk. Karácsony Molnár Erika, Kraiciné Szokoly Márta) 137-142. Budapest

Sok szép napot, éjszakával c. lemez zenei szerkesztője (Honvéd kiadás, Budapest)

2000:

“A kutyadudának a nótája” - A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában. in: Zenetudományi Dolgozatok 1999, 11-25. Budapest Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében – népzenei CD-antológia, zenei rendező, szerkesztő (Fonó Records, Budapest)

2001:

A duda, a furulya és a kanásztülök - A magyar hangszeres zene folklórja (szerkesztő), Planétás kiadó, Budapest

A mesterség hagyományos elsajátítása a cigányzenészek körében (szlovákiai magyar példák), Fórum Társadalomtudományi Szemle, Pozsony

2002:

Mixtura Cultivalis – CD lemez, bevezető tanulmány, zenei szerkesztő (FA-908-2, Fonó Records, Budapest)

2003:

Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről. In: Az Európai Unió agrárgazdasága- AgraEconomy of the European Union. VIII. Évf. 12. sz. 5-6. o.

2004:

Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje. Hagyományok Háza – Timp kiadó, Budapest

Ördöngös muzsikusok a Felföld hagyományos zenei kultúrájában

In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II, 79-118. o. L‘ Harmattan, Budapest

A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége. In: Mester és tanítvány III. 2004. augusztus, 158-165.o.

Gyökerek és szárnyak. In: Túlparton. Bartók Béla műveiből és ezek népzenei előképeiből – CD lemez kísérő tanulmánya (HCD 32297, Hungaroton Classic), Budapest

2005:

Kilencz Ballada – szólólemez (Fonó Records, FA 224-2)

2006:

Felső Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene – válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből – CD lemez (HH CD 010, Hagyományok Háza, Budapest)

2009:

Ami és ahogyan: témák és stílusok a magyar népzenében. In: Solymosi Tari Emőke (szerk.): Tisztelgés Lajtha László emléke előtt. Zenetudományi Konferenciaa a zeneszerző születésének 115. és halálának 45. évfordulója alkalmából. MTA Zenetudományi Intézet 2008. február 16. CD-ROM. Budapest

2010:

A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Kazária, avagy a tükör túloldala. A magyar folklór észak-kaukázusi párhuzamairól. Vasi Szemle LXIV. évf., 2010/1. 73-78.

Új Pátria - Csallóközi népzene. Gúta–Nagymegyer, Nemesócsa - Original

Village Music from the Csallóköz Region of South-Western Slovakia (FA-341-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Mátyusföldi népzene. Pered–Diószeg - Original Hungarian Village

Music from the Galanta Area of Slovakia (FA-315-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Zoboralji népzene. Zsére - Original Village Music from Slovakia’s

Zoboralja Region (FA-342-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Vág–Garam közi népzene. Kürt - Original Village Music from the

Vág–Garam Köze Region in Southern Slovakia (FA-343-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník - Original Village

Music from Slovakia’s Lower Garam /Hron River Region (FA-316-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Ipoly menti népzene. Ipolypásztó–Ipolyhídvég - Original Village Music from Slovakia’s Ipoly / Ipeľ River Region (FA-317-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť - Original Village Music from Slovakia’s Podpoľanie Region (FA-318-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Felső-garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog - Original Village Music from Slovakia’s Upper Hron River Region (FA-344-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Medvesaljai népzene. „Savanyáék” Fülekről - Original Village Music from the Fülek / Fiľakovo Area in Southern Slovakia (FA-319-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandríkék - Original Village Music from the Gömör Region of Southern Slovakia (FA-320-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás - Original Village Music from Gömör Region of Southern Slovakia (FA-345-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca - Original Village Music from Slovakia’s Upper Bodva River Region (FA-321-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Kassa vidéki népzene. Abaújszina–Magyarbőd - Original Hungarian Village Music from Kassa / Košice Area of Slovakia (FA-322-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Sárosi népzene. Tótraszlavica / Raslavice - Original Village Music from the Šariš Region in North-Eastern Slovakia (FA-346-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Zempléni népzene. Zámutov / Opálhegy - Original Village Music from Slovakia’s Zemplín Region (FA-323-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

Új Pátria - Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék - Original Village Music from the Bodrogköz Region in South-Eastern Slovakia (FA-347-2, Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza), Budapest

2012:

Ott voltam Zoboralján. In: Felsütött a nap az égre. Magyar népdalok Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában. 89-92. o. Magyar Napló, Budapest

2013:

Kulturális anyanyelvünk eróziója. In: Folkmagazin XX/4. 44-45.o., XX/5. 44-45. o.

2014:

A gyimesi mélység feltárása. In: Babai Dániel – Molnár Ábel – Molnár Zsolt: „Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát.” Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben. 7. o. Budapest - Vácrátót, 2014.

A magyar közmédia „páva-variációi”. In: Folkmagazin XXI/4. 3-5.o.

Talpukkal a földet koptatók tüköre. (Kunkovács László Pásztoremberek című könyvéhez). In: Folkmagazin XXI/4. 22-27.o.

2016:

Bijnöger hős éneke. In: Magyar Művészet. III. évf., 2. sz. 128-135. o.

A gömöri Vály patak hagyományos hangszeres zenei kultúrájáról. In: Szabó András – Mohácsy Albert: Gömöri népzene – kontra-bőgő melléklet. Hangszeres népzenei példatár – Népzenei füzetek. Hagyományok Háza, Budapest.

2017:

Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse. Gyűjtötte, összeállította, szerkesztette, valamint a bevezető tanulmányt írta Agócs Gergely. Hagyományok Háza, Budapest.

Zoboralja. Felvidéki magyar népzene. Válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből. – CD lemez (HH CD 023/HH CD 024, Hagyományok Háza, Budapest)


Előadóművészet

1984-1987: Palóc néptáncegyüttes, Fülekpüspöki (táncos szólista)

1987-1988: Új Nemzedék néptáncegyüttes, Kassa (táncos)

1988-1992: Szőttes Néptáncegyüttes, Pozsony (énekes-fúvós szólista)

1997-2001: Honvéd művészegyüttes Hegedős zenekara, Budapest (énekes-fúvós szólista)

2001-: Fonó Zenekar, Budapest (énekes-fúvós szólista, zenekarvezető)


Díjak, kitüntetések

1993: „Népművészet Ifjú Mestere” miniszteri cím (énekes-hangszeres szólista kategória)

1997: A Martin György Alapítvány pályázatának második díja (az „Egy szürke, meg egy hamuszín galamb” - A hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében című munkáért)

2003: a párizsi Le Monde de la Musique „Choc de l’année” díja (a Mixtura Cultivalis c. lemezért)

2006: eMeRTon díj, a Magyar Rádió éves zenei díja „Az év folkzenekara” kategóriában, a Fonó zenekarral

2007: Kodály Zoltán emlékdíj, a Magyar Művészeti Akadémia díja, a Fonó Zenekarral


Közművelődés, társadalmi szerepvállalás

1990: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség alapító tagja

1990-1999: a Szlovákiai Táncháztalálkozók zenei rendezője - Dunaszerdahely, majd Komárom,

1993-1996: a Magyar Rádió Külföldi Adások Főszerkesztősége szlovák rovatának publicistája

1995, 1996, 1999: az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár gálaműsorának rendezője - Budapest Sportcsarnok,

1991-2002: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség népzenei táborainak szakmai vezetője,

2002: a Visegrádi Együttműködés Országai Folklórtalálkozójának fesztiváligazgatója,

az „Unghería in Primo Piano” - Olaszországi Magyar Kulturális Évad népművészeti rendezvénysorozatának szakmai koordinátora

2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017: A. Kecskeméti Népzenei Találkozó programjainak szakmai koordinátora

2012- A „Fölszállott a páva” televíziós népzenei és néptáncvetélkedő szakmai koordinátora, a verseny zsűrijének tagja

2012- A Magyar Néprajzi Társaság Népzene-Néptánc szakosztályának elnöke


Oktatás


Tanfolyamok, workshopok:

1994-1997: Nyári Népművészeti Tábor Jászberény (népdal)

1998-2001: a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség Népművészeti Tábora (népdal, furulya, tárogató)

1998- Egyszólam Népzenei Tábor Váralja (magyar népdal mesterkurzus)

2000-2001: A Szlovákiai Magyar Folklórszövetség kétéves néptáncoktatói tanfolyama – „Általános néprajzi alapvetés” szeminárium

2006- a Hagyományok Háza Magyar népmese – Hagyományos mesemondás akkreditált tanfolyamának szakmai vezetője

2011: a Hagyományok Háza Magyar népdal mesterkurzus akkreditált tanfolyamának szakmai vezetője


Közoktatás:

2000-2001: Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék – „A zenei kulúra antropológiája” szeminárium

2003-2004: Váci Zeneművészeti Szakközépiskola – óraadó tanár (néprajz, népzeneelmélet-és történet)

2005: Budapesti Kommunikációs Főiskola – „Hagyomány és társadalom” előadássorozat

2008- Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Népzene Tanszék – óraadó tanár (népdal főtárgy, kamaraének - stílusismeret, népzeneelmélet-és történet)

2014-2015: Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz Tanszék – óraadó tanár. A kurzus címe: „A magyar hagyományos zenei kultúra”

2015- Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény – főiskolai docens, néprajz, népzene, népmese, folklórelmélet tanár